Gamsovanje

Gamsovanje je še ena izmed zanimivih posebnosti naše gimnazije. Gre za tradicionalen sprejem dijakov in dijakinj prvega letnika, torej fazančkov, v šolsko skupnost oz. med GAMSe (poimenovanje izhaja iz kratice naše gimnazije: ŠgAMS).gamsovanje01
Prireditev poteka vsako leto v pustnem času v šolski telovadnici, pripravi pa jo razred, ki je na gamsovanju zmagal preteklo šolsko leto (torej dijaki in dijakinje drugih letnikov). Gamsovanju prisostvujejo in športno navijajo vsi dijaki in profesorji gimnazije. Dogajanje in rezultate pri igrah spremlja in ocenjuje posebej za to izbrana komisija, ki jo sestavlja nekaj profesorjev in profesoric.

Na to pomembno prireditev fazane pripravljamo že od začetka šolskega leta. Tako dobijo različne naloge, ki jih morajo opraviti v jesenskem času. Dobro opravljene naloge jim lahko prinesejo nekaj dodatnih točk na gamsovanju. Med naloge, ki se vrstijo v prvem polletju, spadajo: ples na znane pesmi, peka peciva, okraševanje razredov, tekmovanje znotraj dobrodelnih akcij, ... Gre za naloge, ki so samostojne in neodvisne od teme gamsovanja, ki jo prav tako določi zmagovalni razred iz prejšnjega leta. Tako so se dijaki že izkazali s temami: kmetija, mafija, vojaške vaje, poroka... Tema je ključnega pomena za okrasitev telovadnice in za tako imenovani 'dress code', ki prav tako prinaša točke.

gamsovanjeGlavno dogajanje, ki ga GAMSOVANJE dejansko predstavlja, je prireditev v telovadnici v času pusta. Na začetku se vsi 1. letniki predstavijo (predstavitev mora biti vezana na temo), sledijo tekmovalne igre. Razred, ki pripravlja gamsovanje, je zadolžen za pripravo iger, vmesne točke, tehniko, razvedrilni program. Fazančki, ki na gamsovanju zmagajo, si priborijo čast, da so naslednje šolsko leto prav oni organizatorji gamsovanja. Zadnjeuvrščena razreda sta zadolžena, da pospravita telovadnico (verjemite, čiščenja ni malo).

Ko fazančki opravijo gamsovanje, so tudi uradno NAŠI GAMSI in če jih še kdo pokliče z imenom 'fazo', se mu slabo piše.

Karin Petko, 2. c

DSC 7206

»Uspelo nam je,« je bila moja prva misel, ko smo do konca pripeljali tradicionalno gamsovanje na Škofijski. V mislih sem se vrnila v lansko leto, ko smo si z zmago pridobili nalogo, da letos pripravimo sprejem dijakom 1. letnika. Priprave niso bile enostavne in nismo se vedno strinjali z vsakim predlogom (včasih smo ugotovili, da je improvizacija čisto »fajn«), upam pa si trditi, da nam je uspelo pokazati, da je v slogi res moč.

Eno leto je, kar smo sami prestali sprejem in vmes so se zvrstili štirje letni časi, prav ti pa so bili rdeča nit letošnjega gamsovanja. Čeprav bi se na prvi pogled zdelo, da se na to temo ne da pripraviti nič zanimivega, pa smo dobili dokaz, da se vse da, če se le hoče in za uvod bili priča štirim (bolj ali manj) izvirnim predstavitvam letnih časov. V nadaljevanju smo se nasmejali izzivom, ki so jih morali opraviti tekmovalci (verjemite, da je vožnja s kolesom lahko hudo nevarna zadeva). V imenu organizatorjev čestitam dijakom 1. d za zmago! S tem so nase prevzeli odgovornost, da bodo naslednje leto prav oni tisti, ki nam bodo popestrili že tako norčav pustni torek.

Neža Musar, 2. a

gamsovanje

Na pustni torek je tako, kot že vrsto let, na naši šoli potekalo gamsovanje. Dogodek, s katerim postanejo novinci naše šole (prvi letniki) pravi dijaki, torej gamsi. Lanskoletni zmagovalci gamsovanja, 2. c, smo bili letos zadolženi za organizacijo prireditve. Izbrali smo temo pravljic, te pa so pričarali slikovita scena in kostumi ter seveda tekmovalci 1. a, 1. b in 1. c.
Gamsovanje se je pričelo s plesnimi točkami prvih letnikov. 1. b nas je popeljal v hišico Mojce Pokrajculje, 1. a nam je obudil spomine na zgodbo Sneguljčice, medtem ko nas je 1. c s Petrom Panom popeljal v deželo Nije. V nadaljevanju so bile dijakom prvega letnika dodeljene različne naloge, s katerimi so se pomerili med seboj. Predvsem so bile igre z nalogami zabavne, hkrati pa so prebudile sodelovanje znotraj posameznih razredov. Vse skupaj je točkovala stroga komisija, ki so jo sestavljali profesorici in profesor. Čas med nalogami so popestrili naši glasbeniki. Vsi tekmovalci so se hrabro borili, dva razreda pa sta bila na koncu dolgo časa izenačena. Takšen izid ni bil pričakovan, zato smo jim morali dodeliti dodatne naloge, ki so določile zmagovalca. In tako se že veselimo naslednjega gamsovanja, ki ga bodo na pustni torek 2017 pripravili letošnji zmagovalci, 1. a.

Veronika Sosič, 2. c

Gamsovanje 2015

Tradicionalna šolska prireditev gamsovanje je letos zaradi zimskih počitnic potekala že teden dni pred pustom. Vodilna tema gamsovanja je bila tokrat cirkus. Vsi razredi 1. letnika smo dobili vloge, v okviru katerih smo morali pripraviti plesno točko. Lanski zmagovalci, 2. c, so nam po predstavitvi posameznih razredov postavili še več zanimivih in smešnih nalog. S pomočjo naših botrov, dijakov 2. letnika, smo se z veliko truda in smeha prebili skozi cirkuško dogajanje.
Seveda je bilo začutiti malo tekmovalnosti, a je bilo več smeha in zabave. Letošnji zmagovalci smo 1. c razred, ki imamo to čast, da bomo naslednje leto organizatorji gamsovanja.

Po gamsovanju smo se vsi 'fazani' spremenili v gamse in tako nam nihče več ne sme reči fazan. Sicer se mu slabo piše.

Ana Novak, 1. c

Na pustni torek, 4. 3. 2014, se je na Škofijski gimnaziji zgodila glamurozna prireditev, na katero smo čakali vse leto. To je bila podelitev, ki ji na Zavodu A. M. Slomška še ni bilo podobne, podelitev prestižnih nagrad za najboljšo filmsko ekipo v naši hiši.
Organizator že 16. prireditve je bil 2. c razred, nominiranci pa so bili: James Bond s 1. a, Harry Potter s 1. b in Pirati s Karibov s 1. c. Nad izborom je, kot vsako leto, bdela strokovna žirija, ki je ob koncu prireditve podelila velikega Gamsa. Kot povod v začetek gamsovanja so nas nominiranci razveselili z v živo zaigranimi »trailerji«. Nominiranci so se sprehodili po slavnostni rdeči preprogi različnih iger, katere smo povezovali zvezdniki iz 2. c, ki smo blesteli v večernih toaletah.Nominiranci, sedaj že pravi »Gamsi«, so uspešno opravili vse naloge in poskrbeli za veliko dozo smeha ter zabave. Tik pred razglasitvijo najboljšega filmarja šolskega leta 2013/2014, je za glasbeni predah poskrbel šolski bend. Sledil je veliki finale: »Podelitve Gamsov«, tj. razglasitev zmagovalca. Temperatura in napetost sta med nominiranci močno naraščali, dokler ni tričlanska komisija razglasila zmagovalca, ki mu bo v naslednjem šolskem letu pripadla čast prirediti gamsovanje za sprejem novih »fazančkov«. Veliki zmagovalci letošnje prireditve so postali Pirati s Karibov s prof. Janijem Družovcem na čelu posadke.
gamsovanje1Organizatorji smo bili nadvse zadovoljni z odvijanjem slavnostne prireditve in še enkrat iskreno čestitamo vsem udeležencem gamsovanja za odlično pripravo.

Urška Fekonja in Petra Žaucer, 2. c