Zaposleni

Slika zbornice avgust 2020 1

Kolektiv Škofijske gimnazije A. M. Slomška 

 

Ravnatelj
dr. Samo Repolusk, prof. matematike


Aktiv učiteljev slovenščine
Alenka Bratuša, prof. slovenščine
Martina Slankovič, prof. slovenščine in sociologije
Monika Walter, prof. slovenščine in nemščine


Aktiv učiteljev matematike
Karmen Hebar, prof. matematike
Urška Koren, prof. matematike
Mojca Tomšič, prof. matematike


Aktiv učiteljev angleščine in španščine
Helena Gornik, prof. španščine in angleščine
Bojana Panevski, prof. angleščine in slovenščine
Andreja Vidmar, prof. angleščine in slovenščine
Danijela Žegarac, prof. angleščine in francoščine


Aktiv učiteljev nemščine
Marko Grobler, prof. nemščine in angleščine
Manica Medved, prof. nemščine
mag. Milanka Sobočan, prof. nemščine in angleščine


Aktiv učiteljev humanistike
Martina Ješovnik, prof. latinščine
Tadej Kušar, prof. glasbe
Maja Tuš Kolarič, prof. zgodovine umetnosti in teologije


Aktiv učiteljev naravoslovja
mag. Jožica Brecl, prof. biologije
Mirko Đukić, prof. informatike
Anica Lorenčič Rukav, prof. biologije in kemije
Jakob Murko, prof. fizike
Andreja Navršnik Kačič, uni. kem. teh.


Aktiv učiteljev družboslovja
Mojca Kelbič Đajić, prof. geografije
mag. Damjana Krivec Čarman, prof. zgodovine
Bernardka Radej, prof. sociologije in geografije


Aktiv učiteljev dušeslovja

Barbara Babšek, univ. dipl. psih., učiteljica psihologije
Matjaž Kosi, uni. dipl. teolog
Eva Cvitanič, prof. filozofije


Aktiv učiteljev športne vzgoje
Nikola Bistrović, prof. športne vzgoje
Peter Medved, prof. športne vzgoje
Matija Ileršič, prof. športne vzgoje

Ostali sodelavci
Alenka Tarkuš, prof., svetovalna delavka
Brigita Žaucer, laborantka
Jože Roškar, tajnik


Tehnični sodelavci
Aljoša Pisnik, hišnik
Olga Fišer, čistilka
Tanja Kocmut, čistilka
Petra Štifter, čistilka

 

Svet staršev

Svet staršev se sestaja večkrat letno, da obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko, daje pobude, organizira druženje učiteljev, staršev in dijakov (športna in družabna srečanja).


Svet staršev ŠgAMS v šol. letu 2022/23

1. a   Natalie Cvikl Postružnik
1. b   (trenutno poteka menjava predstavnika)
1. c   Igor Gajšek

2. a   Andrej Sraka
2. b   Marjeta Rak Namestnik
2. c   Greta Plečko

3. ac Rosvita Kocbek
3. bc Aleksander Zidanšek

4. a   Matej Emeršič
4. b   Bernarda Slodnjak Pernek
4. c   Suzana Žilić FišerRazredničarke in razredniki

1. a:  Urška Koren, prof.
1. b:  Monika Walter, prof.
1. c:  Alenka Bratuša, prof.

2. a:  Manica Medved, prof.
2. b:  Bojana Panevski, prof.
2. c:  Martina Slankovič, prof.

3. ac:  Jožica Brecl, prof.
3. bc:  Jakob Murko, prof.

4. a:  Peter Medved, prof..
4. b:  Mojca Tomšič, prof.
4. c:  Andreja Navršnik Kačič, prof.

Komisija za prehrano

 Člani Komisije za spremljanje šolske prehrane na GAMS:

• Nikola Bistrović, predsednik,
• Peter Medved, član, namestnik predsednika,
• Jure Kraner, 1. a, član,
• Samo Repolusk, član.

Mandat komisije traja do 30. 9. 2024 ali do sklepa izobraževanja/dela člana na GAMS, če se ta konča prej.