Šolski učbeniški sklad

»Knjiga je velika stvar, če jo človek zna uporabljati.«

V učbeniškem skladu dijakom omogočimo izposojo učbenikov za vse štiri letnike. V skladu ni učbenikov za tuje jezike, prav tako ni delovnih zvezkov.

Dijaki z naročilnico, podpisano od staršev, ki jo oddajo pri pobiranju učbenikov za tekoče leto, naročijo učbenike za naslednje šolsko leto (starši dijakov, ki se vpisujejo v 1. letnik, izpolnijo naročilnico ob vpisu).

Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike v kompletu vrniti v učbeniški sklad na šoli. Če bo dijak učbenik izgubil, ga popisal oz. uničil, bo treba ob koncu šolskega leta poravnati polovično ceno učbenika.

Seznam celotnega učnega gradiva ter naročilnice po posameznih letnikih najdete na spodnjih povezavah:

Seznam gradiv 2024/2025

Naročilnica 2024/25

Brigita Žaucer,
skrbnica učbeniškega sklada

Šolski sklad

solski sklad

Na svetu je mnogo dobrih ljudi
in mnogo velikih otrok
in toliko malih, neznatnih stvari
in toliko dobrih rok.
(Kajetan Kovič)

 

tel.: 059 092 200

(g. Jože Roškar)

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Da lahko Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška svojim dijakinjam in dijakom lažje zagotavlja več kot le najosnovnejše pogoje za proces izobraževanja, je ustanovila Šolski sklad.

V sklad se stekajo sredstva iz prispevka staršev, donacij in drugih virov, iz njega pa se financirajo dejavnosti dijakov, ki presegajo osnovni izobraževalni program, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Delo naše gimnazije Ministrstvo za šolstvo financira le v višini 85 %, zato se iz Šolskega sklada pokriva tudi ta manjko.

Vse, ki mislite, da so naša prizadevanja za višji standard izobraževanja pravilna, vabimo, da se nam pridružite.

V Šolski sklad lahko darujejo fizične ali pravne osebe.

 


DS 1.a1

Martinova ustanova

stipendijski sklad

VLOGA ZA PRIDOBITEV POMOČI IZ ŠTIPENDIJSKEGA SKLADA Martinova ustanova

V tajništvu gimnazije: e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

NAMEN SKLADA
Od leta 1997 v Mariboru uspešno deluje Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška. Njen namen ni zgolj podajanje znanja, temveč tudi vzgajanje za vrednoste in vzpodbujanje dijakinj in dijakov, da odkrivajo svoje talente in jih razvijajo.

Vrata naše gimnazije ne smejo ostati zaprta nikomur, najmanj pa primerno nadarjenim, a socialno šibkejšim dijakinjam in dijakom.

Sodobna šola je draga in ker je Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška zasebna ustanova, nima potrebnega vira za zmanjšanje teh stroškov. Zato je hkrati z ustanovitvijo šole začel delovati tudi Štipendijski sklad, katerega osnovna naloga je pomagati družinam dijakov.

Finančno pomoč Štipendijskega sklada prejemajo dijakinje in dijaki, ki imajo nižji povprečni dohodek na družinskega člana, prihajajo iz družin z več otroki, so učno uspešni in nadarjeni, so bolj oddaljeni od šole, stanujejo v dijaškem domu in imajo zato večje stroške.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči iz Martinove ustanove

VABILO K SODELOVANJU
V sklad (lahko) prispevajo prijatelji naše gimnazije, profesorji, škofje in duhovniki, starši dijakinj in dijakov, njihovi sorodniki in prijatelji, nekdanji gimnazijci, župnije, redovne skupnosti, podjetja in druge ustanove.
Vsako leto je veliko družin, ki upravičeno prosijo za pomoč, zato želimo in si prizadevamo v sklad pritegniti nove darovalce. Vse vas, ki želite in morete pomagati, vabimo, da se nam pridružite.
V Štipendijski sklad lahko darujejo fizične ali pravne osebe.

Pristopna stipendijski
ZAHVALA
Iskrena hvala vsem, ki podpirate naše dijake.

POMEMBNO
Fizične osebe lahko kot dar za Štipendijski sklad namenijo tudi del dohodnine, ki je namenjena državnemu proračunu. V ta namen izpolnite zahtevo za namenitev dela dohodnine in jo pošljite na pristojni davčni urad ali na naš naslov. - Zahteva_o_namenitvi_dohodnine.pdf

Dohodnina stipendijski2Dohodnina stipendijski2

Štipendijski sklad Franca Arharja

Dijaki imajo možnost zaprositi za finančno pomoč iz štipendijskega sklada Franca Arharja. Za več informacij se obrnite na šolsko svetovalno službo (059 092 215).