Šolska maturitetna komisija

 

Predsednik: dr. Samo Repolusk, prof.

Namestnica predsednika: MOJCA KELBIČ ĐAJIĆ, prof.

Tajnica: Anica Lorenčič Rukav, prof.

Notranji člani:

  • MAJA TUŠ KOLARIČ, prof.

  • BOJANA PANEVSKI, prof.

  • JAKOB MURKO, prof.

  • URŠKA KOREN, prof.

Zunanje člane imenuje RIC.

Komisija za notranji nadzor pri maturi:

  • Manica Medved, prof.
  • dr. Ivo Kerže, prof.
  • Mirko Đukić, prof.

Pravilnik o maturi

Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška velja enak pravilnik o maturi kot na vseh ostalih slovenskih šolah. Vse o tem najdete na strani Republiškega izpitnega centra.

Šolski maturitetni koledar

Na gimnaziji Antona Martina Slomška velja enak šolski in maturitetni koledar, kot na vseh ostalih gimnazijah v Sloveniji. Najdete ga lahko na tej povezavi:

https://www.ric.si/splosna_matura/maturitetni_koledar/

Obrazci

pdfPredprijava k maturi

pdfPrijava k izpitu

pdfPrijava k maturi

pdfSprememba prijave k maturi

pdfOdjava od mature

pdfObrazec za kandidate s posebnimi potrebami