Slovenija ima mnoge dobre javne šole. In v njih deluje precej učiteljev, ki živijo svojo vero in skozi njo reflektirano pedagoško poslanstvo na nevpadljiv, pa vendar dragocen način za učence in starše, s katerim se srečujejo. Katoliške gimnazije imamo to prednost, da lahko držo takšnih posameznikov pokažemo javno, s tem pa imamo tudi večjo odgovornost …

Kot ravnatelj Slomškove gimnazije prepoznavam glavne priložnosti, s katerimi nagovarjamo dijake in starše na naši gimnaziji, na naslednjih področjih:ravnatelj

  • Predmet vera in kultura z duhovnimi srečanji in obiski gostov, kjer lahko mladi odkrito odpirajo osnovna eksistenčna vprašanja, se učijo spoštljive komunikacije kljub različnosti mnenj, razmišljajo o pomembnih vidikih življenja v dvoje in kasnejše vzgoje, gradijo razredno skupnost izven meja učilnic …
  • Ne rabi ti biti nerodno, če si veren, saj razbijamo stereotipe o »nasprotjih« med znanostjo in vero ter iščemo racionalne in zgodovinske temelje za to, kar verujemo in živimo.
  • Trud za gradnjo odnosov, kjer dijak ni zgolj »usvajalec« ali »odjemnik« znanja, ampak je prepoznan kot posameznik s svojimi stiskami, željami, talenti in tudi padci, ki jih poskuša sprejeti kot legitimni del svoje osebnosti pri odraščanju v samostojno in kritično razmišljujočo osebo.
  • Življenje v okolju, ki omogoča medgeneracijsko izkušnjo, saj je poleg gimnazije v isti stavbi tudi vrtec, osnovna šola (oba po načelih pedagogike montessori), pa glasbena in baletna šola, dijaški dom in medgeneracijska akademija. Poleg tega imajo mladi priložnost razvijanja svojih socialnih kompetenc tudi v prostovoljstvu, kjer sodelujejo z otroki s posebnimi potrebami in s starostniki.
  • Razvito športno življenje, ki ga imajo mladi priložnost nadgrajevati na poletnih, jesenskih in zimskih športnih taborih.
  • Skrb za varno in spodbudno okolje, kjer se sicer čisto običajni mladostniki trudijo prepoznavati pasti prevelike svojeglavosti in se iz padcev kaj pomembnega naučiti.
  • Prepoznano prizadevno delo za dijake s posebnimi potrebami na eni strani ter vizija dela z bolj motiviranimi dijaki na drugi strani.  
  • Večletno sodelovanje v mnogih šolskih projektih, kjer preizkušamo inovativne pristope k poučevanju, pri čemer želimo postopoma iz enega »inovativnega oddelka« preiti v splošno prakso »inovativnih oddelkov«.
  • In nenazadnje možnost izgradnje kakovostnega znanja ob zagnanih, tudi akademsko izobraženih profesorjih, s katerim bodo maturanti konkurenčni tudi na najbolj zahtevnih študijskih programih.

Še enkrat poudarjam: v Sloveniji imamo načeloma dober javni šolski sistem, ki ga zanemarljiv delež zasebnih osnovnih in srednjih šol nikakor ne ogroža, kvečjemu bogati in izzivalno spodbuja k zdravi konkurenci, predstavljamo pa zasebne šole nujno potrebno dopolnitev koncepta vrednot in kulturno širino, s katerimi se imajo mladi priložnost srečati v času izobraževanja. Bolj si svetovljan, bolj znaš to ceniti, bolj si ideološki in ozek, bolj gradiš na »kulturnem boju« - in takim ekstremizmom se želimo z delom na naših šolah izogniti, če želimo preživeti kot civilizacija.    

dr. Samo Repolusk, ravnatelj

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Šola gradi ozračje medsebojnega zaupanja in sodelovanja med starši, učitelji in dijaki. S tem ustvarja kar se da ugodne pogoje za izobraževalno in vzgojno delo, tako da so za dijake leta preživeta na Škofijski gimnaziji lepa in zanimiva leta mladosti, ki se jih vedno z veseljem spominjajo.
nekdanja ravnateljica Irena Rebolj Kraner, prof.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zakaj na Škofijsko po mnenju dijakinj in dijakov?Prvi solski dan

Na Škofijsko po znanje, prihodnosti vir,
k Škofijcem se družit, mladostniški cilj.
Nam tukaj lepo je, ne manjka manir,
a včasih zapaše kak mali nemir.
Zato na Škofijsko, da nam bo lepo,
če prideš še ti, še lepše nam bo.
Žiga

Zaradi razumevajočih profesorjev in dobrega odnosa z njimi. Zaradi urejenosti šole, lepih, dobro opremljenih učilnic. Zaradi zanimivih predavanj, ki so organizirana za dijake. Ker tu ni tabu tem in se ni problem kaj pogovoriti in dogovoriti s profesorji, svetovalko.
Klara

Prijateljica me je že v 7. razredu prepričala, naj se vpišem na Škofijsko. Profesorji so zelo fajn in delajo na medsebojnih odnosih. Kljub temu, da nisem verna, je šola ful fajn.
Maruša

Prva pozitivna lastnost šole je lepa narava, okolje, tu lahko čutiš pomirjenost. Druga pozitivna lastnost so profesorji, ki so nepopustljivi, torej gredo s teboj od stopničke do stopničke in vztrajajo, dokler ne dobiš dobre ocene.
Tadej

Zato, ker je to šola, ki ti ponudi več kot le znanje. Dijaki smo povezani med seboj in tudi profesorji imajo do nas topel odnos. Živiš z vrednotami in pridobiš vse potrebno za življenje.
Lara

Ker ti profesorji znajo prisluhniti, ti hočejo pomagati in jim ni vseeno za dijakov uspeh. Pa še šola je nova in telovadnica je zakon.
Filip

DSC 5896Dijaki so med seboj povezani bolj kot na drugih šolah, veliko se dogaja, imamo veliko različnih aktivnosti in dejavnosti. Profesorji dajejo velik poudarek vzgajanju dijakov. Imamo tudi veliko družabnih dogodkov. Poleg učenja za šolo se na tej šoli učimo tudi za življenje.
Mihaela

Mislim, da je Škofijska gimnazija malo drugačna kot ostale gimnazije zaradi vseh dejavnosti, vseh duhovnih in spoznavnih vikendov, kjer se spoznavamo in povezujemo. Tudi inovativni razred in delo v njem se je izkazalo kot zelo uspešno izvedeno.
Petra

Na Škofijsko se vsekakor splača vpisati. To je šola, ki poleg znanja nudi tudi veliko splošnih življenjskih napotkov. Dijaki na šoli nismo le številke. Odnosi med profesorji in dijaki so pristni in iskreni. Dosti truda je vloženega v to, da nas izoblikujejo v iskrene, tople in dobre ljudi. Zelo prijateljski so tudi odnosi med dijaki različnih letnikov, zato se lahko vsak, če se le hoče, počuti kot del celote. Sprejmemo vsakega, četudi ni povsem običajen najstnik.
Monika

Zato, da postaneš župnik ali nuna. Šala!
Škofijska je enaka vsem gimnazijam, a hkrati popolnoma drugačna. Odnosi, ki se gradijo med nami in profesorji, so dobri in boljši. Sošolce poznaš bolje, saj veliko časa preživiš skupaj. Širiš si obzorje in nikakor ne molimo. Ljudje marsičesa ne vedo o Škofijski gimnaziji in pravim, da so na veliki izgubi.
Veronika

Škofijska je šola, ki ti daje samozavest in ti pomaga oblikovati tvojo osebnost.vodniki
Patricija

Na Škofijski je vzdušje popolno. Imaš možnost opraviti splošno maturo, obenem pa se učiti za življenje. Vsak profesor se posveti vsakemu dijaku posebej in se trudi, da bi ta razumel snov. Tudi dijaki si med seboj vedno prijateljsko pomagamo. Vsako jutro preberemo duhovno misel, ki nam da spodbudo in pozitivno energijo za dan, ki je pred nami. Škofijska je šola za znanje in za življenje.
Sergeja

Smo šola, ki je zakon za vse, ki jo sprejmejo za svojo!