logoInovativna učna okolja podprta z IKT omogočajo uporabo spoznanj inovativne pedagogike 1:1, ki nas uči, kako lahko uporabljamo mobilne naprave kot pomoč mnogim različnim učnim strategijam, uvajamo elemente formativnega spremljanja, razvijamo nove kompetence, ki so vezane tudi na uporabo tehnologije ter spodbujamo kreativnost in ustvarjalnost, sodelovalno delo ter učenje in poučevanje prestavljamo tudi izven zidov učilnic ter šole (terensko delo, avtentični pouk). Spodbujamo dijake za samostojno odkrivanje in raziskovalno delo, javne predstavitve ter sodelovanje na različnih natečajih in izmenjavah, kjer lahko pridobivajo nova znanja in veščine.

Pri pouku in domačem delu spodbujamo uporabo i-učbenikov in različnih e-storitev ter orodij, ki lahko pomagajo pri delu in raziskovanju, samostojnem učenju in kot pripomoček za samoevalvacijo ter preverjanje znanja in kompetenc.

V sklopu projekta se učitelji in vodstvo šole redno usposabljamo in spoznavamo nove didaktične pristope ter načine učenja različnih kompetenc in oblik sodobnega pouka. Med seboj si delimo primere dobre rabe, iz katerih črpamo ideje in navdihe za svoje delo. Strokovne e-skupnosti so priložnost in možnost deljenja spoznanj in učenja novih veščin.

V zadnjem letu se intenzivno spoznavamo tudi s Pedagoškim kolesom in preizkušamo različne aplikacije, ki so lahko uporabne v razredu (http://bit.ly/PWSLVV5).

 

koordinatorica projekta na šoli: Bernardka Radej, prof.

 

Spletna povezana na uradno stran projekta.

FB stran projekta: Inovativna šola

 

2.c  2.c1