V okviru geografskega krožka so dijakom ponujene različne aktivnosti. Glede na njihovo pripravljenost in vedoželjnost se vsebine prilagajajo vsako leto znova.

Vsebine, s katerimi smo se v zadnjih letih pripravljali na tekmovanja, so bile:

2015/16: Pojdite na zrak, odkrijte Slovenijo!

2016/17: Naravne danosti sopogojujejo gospodarstvo pokrajine

2017/18: Trajnostni turizem za razvoj

2018/19: Migracije – geografsko zgodovinska pokrajinska pestrost sveta.

Najbolj nam je bilo naklonjeno šolsko leto 2016/17, ko je na državnem tekmovanju Rahela Repina dosegla zlato priznanje. Hkrati se je uvrstila na mednarodno Balkansko olimpijado, na kateri je dosegla bronasto priznanje.

V šolskem letu 2017/18 so nas na regijskem tekmovanju na Ptuju zastopali štirje dijaki: Nela Marin, Ana Pahler, Neja Flogie in Matevž Pušnik. Domov so prinesli tri srebrna priznanja.

V letošnjem šolskem letu smo uspešno zaključili šolski del tekmovanja. Pripravljamo se na regijsko tekmovanje, ki bo v Ravnah na Koroškem.  

mentorica Mojca Kelbič Đajić, prof.

                    olimpijada17.slovenija   Rahela            regijsko18               olsko4

                    Balkanska olimpijada 2017                       Rahela Repina s priznanji    Regijsko tekmovanje, Ptuj 2018   Šolsko tekmovanje, januar 2019

2018/19: Tema tekmovanja Migracije – geografsko zgodovinska pokrajinska posebnost sveta, nam je zelo odgovarjala, saj smo kar 5 dijakov pripravljali na območno tekmovanje. Vseh pet: Aljaž Konec, Neja Flogie, Katja Ornik, Matevž Pušnik in Gregor Kokal je dobilo srebrna priznanja. Aljaž Konec pa se je udeležil državnega tekmovanja v Podčetrtku 12. aprila 2019..

geografski krozek 1

Regijsko tekmovanje, Ravne na Koroškem 2019

2019/20: letošnja vsebina geografskega tekmovanja je bila posvečena podnebnim spremembam. Na regijsko tekmovanje so se uvrstili 3 dijaki: Katja Ornik in Neja Flogie sta bili dobitnici srebrnega priznanja na območnem tekmovanju v Ormožu.

geografski krozek 2

Regijsko tekmovanje v Ormožu, 2020

2020/21: Tematika je bila Prehrana v geografski perspektivi. Zaradi izrednih razmer je bilo šolsko tekmovanje izpeljano šele 18. marca 2021. Otežene so nam bile tudi priprave na tekmovanje. Ker je izpadlo območno tekmovanje, se nihče ni uvrstil na državno tekmovanje.