Poročilo o delovanju KUD A. M. Slomšek v letu 2023

V okviru KUD A. M. Slomšek delujeta dramska skupina in mešani pevski zbor.

V  letu 2023 je v okviru KUD A.M. Slomšek s sedanjimi in nekdanjimi dijakinjami in dijaki bilo izvedenih več kulturnih dogodkov. Dva nekdanja dijaka sta vodila Miklavžev koncert kot povezovalca. Tudi sicer so člani dramske skupine sodelovali kot voditelji ali akterji pri različnih šolskih dogodkih. Osrednja dva dogodka pa sta bili dve dramski predstavi. Komedijo v treh dejanjih Ladislava Fodorja Matura se je začelo študirati v jeseni 2022. Pri njej sodeluje petnajst igralcev in igralk, od tega trije nekdanji dijaki, sedanji študentje. Prva predstava je bila maja 2023. Z novim šolskim letom, septembra 2023, se je nadaljevalo s predstavami v dvorani Zavoda A. M. Slomška in na gostovanjih. Ob 60. letnici ljutomerske gimnazije Frana Miklošiča so v okviru praznovanja te obletnice člani dramske skupine nastopili na dveh predstavah, in sicer 13. oktobra. Eno so izvedli za dijake, drugo za izven. Desetega novembra je bila predstava v Hočah, 24. novembra v Lenartu ter 25. novembra v Slovenski Bistrici. Z gostovanji se je nadaljevalo v januarju in februarju 2024. Do konca leta 2023 je predstavo videlo okrog 1000 oseb.

Druga predstava je nastala na podlagi dramatizacije romana Mareka Halterja, Maria. Roman predstavlja judovsko pričakovanje Mesije in ponuja zanimiv in neobičajen pristop k tradicionalnim predstavam katoliških jaslic. Študij te predstave se je začel v jeseni 2023. V predstavo je vključenih 21 oseb. Ena nekdanja dijakinja, trije otroci in sedemnajst sedanjih dijakinj/ov. Predstava je razdeljena v tri dejanja: moško pričakovanje Mesije, žensko pričakovanje Mesije in Marijino pričakovanje Mesije. Vsebina je zanimiva tudi v luči zadnjih dogodkov v Izraelu. Predstava je bila izvedena štirikrat. Enkrat za dijake in trikrat za izven. Gostovanja niso bila predvidena. Skupaj je to predstavo videlo okrog 400 ljudi. Bila je tudi posneta in predvajana na privatnih TV.

Mešani mladinski pevski zbor je v letu 2023 štel 20 pevcev. Pevski zbor je sodeloval pri šolskih prireditvah. V januarju se je udeležil srečanja mladinskih pevskih zborov v župnijski cerkvi Don Bosco v Mariboru, v maju pa revije mladinskih pevskih zborov v dvorani Union v Mariboru.

 

IVAN 1   IVAN 2

 

IVAN 3   IVAN 4

 

IVAN 5   IVAN 6

 

IVAN 7   IVAN 8