Sodelovanje z angleško šolo St John's Catholic Comprehensive School iz Gravesenda

Sodelovanje z angleško šolo St John's Catholic Comprehensive School iz Gravesenda (Kent, Anglija) se je začelo v šolskem letu 2008/09, ko so naši dijaki skupaj z dijaki s Poljske, iz Litve in Anglije sodelovali v mednarodnem projektu "Izzivi v šolah". Stkali smo vezi, ki jih ohranjamo z vsakoletnimi prijateljskimi obiski obeh šol in ogledi držav. Tako so bili angleški dijaki že gostje naših Škofijcev, izvedli smo izmenjavo učiteljev športne vzgoje, evropski in sedaj inovativni razred pa šolo obiščeta, kadar gredo na ekskurzijo v London. V šolskem letu 2013/14 ponovno načrtujemo skupni mednarodni projekt, ki bi naše vezi še bolj utrdil.

Bojana Panevski, prof.