S posebno pozornostjo se posvečamo dijakom, ki so prepoznani kot nadarjeni. Ponudimo jim možnost individualiziranega programa na področju, ki ga izbere. V okviru obšolskih dejavnosti imamo pestro izbiro krožkov, ki so ponujeni vsem in so idealna priložnost za vse tiste, ki so sicer prepoznani kot nadarjeni dijaki, vendar se iz različnih razlogov ne odločijo za individualiziran program.

Ob koncu šolskega leta ponujamo še raziskovalni tabor za nadarjene dijake. S pomočjo anketnega vprašalnika v mesecu septembru ugotavljamo, na katerih področjih dijaki želijo, da bi bil poudarek v teh treh dneh raziskovalne pustolovščine. Ponudimo jim vsebine, ki po učnem načrtu niso obvezne, pa so za dijake vendarle zelo zanimive in atraktivne. Odpiramo vrata njihovi vedoželjnosti....

Barbara Babšek, univ. dipl. psih.

 

astronomija  fizika

DSD 2228  Jan