Zavod Antona Martina Slomška je bil ustanovljen leta 1995 z namenom, da v njegovem okviru prične delovati Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška. Za uresničevanje svojega namena ima Zavod Antona Martina Slomška več organizacijskih enot: Škofijska gimanzija AMS, Vrtec montesorri, Dijaški dom AMS, Študentski dom AMS, Glasbeno-baletna šola AMS in Medgeneracijska akademija, ki delujejo po javno veljavnih programih. Cilj Zavoda Antona Martina Slomška je, da aktivni generaciji prebivalstva omogoči varno in kvalitetno bivanje njenih družinskih članov, od predšolskih, tistih, ki se izobražujejo, do tistih, ki v starosti niso več popolnoma samostojni. Sobivanje generacij v okviru zavoda pomeni vzajemni pretok generacijskih izkušenj in potreb, kar bi vsem omogočalo visoko stopnjo aktivnega, ustvarjalnega in kvalitetnega življenja. S tem konceptom zavod odpira nov model vzgojno-izobraževalnega in socialno-varstvenega pristopa, ki je odgovor na civilizacijski problem izločenosti starejše generacije iz življenjskega toka in odrezanosti mlade generacije od korenin preteklosti. V ta namen razvijamo in pospešujemo tudi lastno medgeneracijsko pedagogiko in socialno skrbstvo. Zavod v zadnjih letih razvija sodobne pristope poučevanja z uporabo IKT in inovativnih načinov in pristopov poučevanja, ter jih širi v slovenski prostor. V ta namen smo si zastavili nekaj globalnih ciljev, ki nam služijo kot vodilo pri nadaljnjem delu in razvoju: Zmanjšati digitalno ločnico in pospeševati digitalno pravičnost in e-vključenost vseh generacij, dvig kompetenc 21. stoletja (kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov..) izboljšati uspeh in konkurenčnost naših učencev, izboljšati poučevanje in učenje naših učiteljev, razviti novo kulturo učenja podprto z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, kjer je učeči v središču (fleksibilnost, personalizacija, različni učni stili se kombinirajo) Vizija zavoda v obdobju naslednjih 5 let je nadaljevati s prepoznavnostjo v slovenskem prostoru kot priznani medgeneracijski center in prva inovativna šola v Sloveniji, ki s pomočjo inovativnih pristopov in informacijsko komunikacijske tehnologije povezuje vse generacije med seboj. Prav tako se nameravamo aktivno posvetiti razvoju kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti, ki pomenita sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli s ciljem motivirati čim več mladih za razvoj lastne podjetniške ideje, ki bodo pridobile pozitivni odziv na trgu. Zavedamo se, da je za to pomembno razviti predvsem inovativno in ustvarjalno okolje za inkubacijo idej (dijaški inkubator).