ministrstvoeu2ISIO logo

 

 

sova rumenaNamen izvajanja dejavnosti je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Posredna ciljna skupina so delodajalci, ker so aktivnosti namenjene zaposlenim.Cilj javnega razpisa je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

"S SVETOVALNO PODPORO DO NOVIH PRILOŽNOSTI"

Aktivnosti dejavnosti ISIO so:

  • analiza potreb po izobraževanju, analiza potreb po razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja, izdelava načrta razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljena svetovalna podpora, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja;
  • usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij;
  • sodelovanje s ključnimi deležniki, to so podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije in drugi deležniki na ravni statistične regije.

AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ KAKOVOSTI SVETOVALNEGA SREDIŠČA ISIO Maribor za obdobje 2020
 

 


Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je nosilec konzorcija.

 

Konzorcijski partnerji:

Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška

Aktivnosti se bodo izvajale na območju Zgornjega podravja.

Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, 031 722 955

Evropska kohezijska politika – www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

56