2013 02 28 1108

Vpis v razvid na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport:

Služba na ministrstvu za vpis v razvid je ugotovila, da je program škofijske gimnazije A.M. Slomšek vpisan v razvid z odločbo št. 601-859/1996 dne 4. 11. 1997 in s tem je bil ugotovljen enakovredni izobrazbeni standard. Tako lahko zavod izvaja gimnazijski program za odrasle.

 Francoščina za odrasle (Uradni list RS, št. 59/99)
 Nemščina za odrasle (Uradni list RS, št. 59/99)
 Angleščina za odrasle (Uradni list RS, št. 59/99)
 Slovenščina za tujce (Uradni list RS, št. 113/00)
 Računalniška pismenost za odrasle (Uradni list RS, št. 54/05)
 Spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/09)