PROJEKT VGC ŠTAJERSKA

Večgeneracijski center Štajerska je projekt sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega sklada.

Namen projekta je ponuditi izbrane vsebine ciljnim skupinam posameznikov ter na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja.

TEMELJNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • neformalno druženje,
 • info točka,
 • aktivnosti skupin za samopomoč,
 • delavnice in predavanja za vse ranljive skupine,
 • usposabljanja in izobraževanja za prostovoljce,
 • izvajanje preventivnih delavnic za krepitev zdravja,
 • izvajanje ustvarjalnih delavnic,
 • učenje uporabe IKT,
 • inštrukcije za osnovnošolce in dijake,
 • izvajanje prostočasnih aktivnosti, usmerjenih v druženje in šport in širitev socialnih mrež,
 • organiziranje in izvedba medgeneracijskih taborov,
 • izvajanje aktivnega druženja s predstavniki različnih društev, nvo, …
 • glasbene delavnice,
 • aktivnosti, kjer se predstavlja slovenska kultura, hrana, navade, običaji, jezik,
 • aktivnosti, kjer se predstavljajo tuje kulture, hrana, navade, običaji, jezik,
 • potopisna predavanja,
 • nudenje brezplačne pravne pomoči,
 • aktivno varstvo za otroke,
 • druženje ob različnih aktivnostih, …

Z vsemi aktivnostmi in vsebinami si prizadevamo za čim boljšo socialno vključenost vseh, za preprečevanje revščine, za medgeneracijsko povezovanje in tako vsakemu posamezniku skušamo ponuditi priložnost za boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo življenje, saj smo prepričani, da s priložnostjo za vsakega in ponujeno roko vsakemu posamezniku lahko skupaj dosežemo boljše življenje za vse in tako pripomoremo k boljši družbi.

(Vir: spletna stran http://www.vgc-stajerska.si)

Partnerji v projektu so:

Zveza prijateljev mladine Maribor, Ozara, Zavod Antona Martina Slomška, strokovna partnerja pa Center za pomoč na domu in Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza; pri projektu pa sodeluje še 140 drugih organizacij (društev, nvo, zadrug, javnih institucij,..) in 10 lokalnih skupnosti.

Na ZAMS-u imamo opremljen tudi Večgeneracijski kotiček, ki je namenjen za razna druženja.

 1 2

 

Na Zavodu Antona Martina Slomška potekajo različne aktivnosti, ki vključujejo različne starostne skupine posameznikov.

Tekom projekta ponujamo vsebine, ki so organizirane vsako leto in jih posamezniki lahko obiskujejo. Med te vsebine spadajo:

 • se: Je rekreativna telovadba za vse generacije za trdnejše zdravje in psihofizično kondicijo.
 • Ustvarjalnica: V ustvarjalnici z udeleženci izdelujemo najrazličnejše okrasne in uporabne izdelke. Otroci ob tem spoznavajo različne materiale (les, blago, volna, glina, plastika, papir…) in pri ustvarjanju uporabljajo različne tehnike (risanje, slikanje, origami, ustvarjanje z glino, uporaba barvnih štampiljk …). Občasno pripravimo tudi kuharsko delavnico.
 • Kreativnica: Kreativnica zajema kulinarične in ustvarjalne delavnice. Na kuharskih delavnicah se lotimo priprave preprostih, a zato nič manj dobrih jedi. Pripravljamo testenine, lazanje, pizze ter druge okusne mesne in zelenjavne jedi. Občasno zadiši tudi po peki. Učimo se pripraviti okusne piškote, slastne zavitke in praznično drobno pecivo, s katerim se tudi posladkamo in tako združimo koristno s prijetnim. Na ustvarjalnih delavnicah pa izdelujemo unikatne uporabne in okrasne izdelke iz naravnih materialov (les, glina, papir, volna …).
 • Srečanja medgeneracijske skupine: Člani medgeneracijske skupine se na srečanjih pogovarjajo o knjigah in drugih zanimivih ter aktualnih vsebinah našega vsakdana.
 • Krožna vadba: Krožna vadba je zanimiva, pestra in razgibana, zato je primerna za širši krog ljudi, predvsem rekreativcev, katerih cilj je pridobivanje moči, koordinacije in vzdržljivosti. Vaje se lahko prilagodijo vsakemu posamezniku, ne glede na njegovo fizično pripravljenost.
 • Plesna gibalnica: Na plesnih delavnicah otroci raziskujejo tako gibanje kot tudi značilnosti ritma in glasbe. Ob učenju različnih glasbenih ritmov otroci urijo motoriko in koordinacijo. Raziskujejo gibe in svoje telo v zabavnem, igrivem in ustvarjalnem vzdušju.  Spoznavajo različne tuje in domače, nekdanje in sedanje plesne stil in tehnike. Preizkušajo se v koreografijah, katerih navdih poskusušajo črpati iz vsakdanjega življenja, pravljic, naravnih pojavov... Tudi petje jim ni tuje, tako se med drugim učijo nekaj najpopularnejših pesmi slovenskega izročila, in se tako preizkušajo v (po)ustvarjanju ne-le plesnega izročila, temveč tudi slovenske glasbene dediščine. 
 • Vadba za zdravo hrbtenico: Vadba za zdravo hrbtenico in boljše počutje bo zajemala uvodni/ogrevalni del, ki se večinoma izvaja v ležečem položaju na hrbtu, temu bo sledil glavni del, sestavljen iz položajev, kjer sproščamo preveč zakrčene in aktiviramo prešibke mišice v sedečem, stoječem in položaju na vseh štirih ter zaključni del, ki bo namenjen končni sprostitvi telesa in uma.
 • Folklora: Cilj delovanja je ohranjanje ljudskih plesov, pesmi in običajev. Skozi igro in ples otroci spoznavajo našo pestro kulturno dediščino, ki je bogatila in družila ljudi skozi stoletja.