PREDAVANJE MATEJ LUNEŽNIK

Predavanje »Srečni mladostniki ali odlični športniki«

Z Matejem Lunežnikom smo govorili o tem, kako so mladostniki, ki se ukvarjajo z različnimi športnimi panogami, že v zgodnjih letih podvrženi tekmovalnemu sistemu. Dotaknili smo se kaosa na področju mentalne priprave za mladostnike, ki se prvič pred tekmovanji srečujejo z močno tremo in se kasneje v karieri srečujejo celo z izgorelostjo. Pogledali smo tudi v ozadje klubov, ki že zgodaj specializirajo športnike in dajejo pozornost zgolj na rezultat. Prav tako smo govorili o vlogi staršev, šole in trenerjev pri postavljanju zdrave osebnosti mladega športnika.

22

KREATIVNE DELAVNICE

V prostorih lokalne skupnosti v Lovrencu smo okraševali steklene vaze s spomladanskimi motivi. Uporabniki so najprej iz različnih serviet izrezali motive, motive so nato nalepili z lepilnim lakom na vaze. Uporabniki so se naučili servietne tehnike. Na rob vaze so nato z vročim lepilom zalepili še okrasni trak-čipko.

23

POLETNE AKTIVNOSTI ZA OTROKE

V mesecu juniju in juliju smo pripravili poletne aktivnosti za otroke. Aktivnosti so bile zasnovane tako, da nas je vsak dan obiskal skriti gost s katerim smo izvajali različne aktivnosti, kot so na primer: izdelovanje lončkov iz gline, ples, glasbene delavnice, jahali smo konje,… tekom dneva so imeli otroci veliko tudi drugih aktivnosti, ki so bile otrokom zelo všeč.

24

PREDAVANJE PREKO SPLETA: PREDAVATELJICA NEVA STREL: VIRI MOJE MOČI IN SKRB ZASE

Podnaslova predavanja:
1. Moja prepričanja in ovire v komunikaciji
2. Učinkovite strategije komuniciranja preko principov transakcijske analize

Gospa Strel udeležencem preko vaj predstavi, kako se v vsakdanji praksi spoprijemati z različnimi izzivi v komunikaciji s sodelavci, otroki in starši. Udeleženci lahko iz povedanega izluščijo konkretna orodja, ki jim pomagajo, da najdejo vir svoje osebne moči in kako lahko skrbijo zase. Na predavanju smo se srečali tudi z učinkovito strategijo komuniciranja, ki je vključevala principe transakcijske analize, ki posamezniku omogoči osebno rast, izboljšavo v komunikaciji in pogled na vedenje še iz drugačne plati, kot so to morda počeli do sedaj.

25

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA MARIJAN VETERNIK: NA MEJI ZNANEGA.

Gospod Marijan Veternik eksorcist mariborske nadškofije mladim predstavil, kaj pomenijo meje znanega, kakšne so lahko posledice, če se mladi soočajo z mejnimi (okultnimi) zadevami. Mladi so lahko s prve roke dobili odgovore na številna vprašanja, ki se jim v tej občutljivi dobi porajajo. Gospod Veternik, je mladim predstavil tudi to, kaj vse z raznimi obeski sporočajo okolici, kaj to pomeni za nas in družbo. Mlade je s pripovedjo iz svoje vsakodnevne prakse opolnomočil, da se bodo lahko pravilno odzvali v situaciji, ko se bodo srečevali z mejnimi stvarmi, ki v njih vzbujajo radovednost.

26

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA JANI PRGIĆ: »KAJ BI MORALI STARŠI IN UČITELJI VEDETI O OTROCIH IN MLADOSTNIKIH?«

Je izobraževanje, v katerem mag. Jani Prgić predstavi temeljne značilnosti otrok in mladostnikov v sodobnem času ter kaj bi morali odrasli (starši in učitelji) upoštevati, da bi bolje vzgajali otroke v zrele in kompetentne odrasle osebe. Seminar se dotika vzgojne tematike širše od ostalih izobraževanj s področja vzgoje, hkrati pa nakaže, kaj so zablode nasvetov na področju vzgoje, s katerimi smo dnevno bombardirani.

27

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA BOGDAN POLAJNER: ČUSTVENA INTELIGENTNOST TER VLOGA PEDAGOŠKIH DELAVCEV PRI ČUSTVENEM RAZVOJU MLADOSTNIKOV.

Gospod Polajner je pedagoškim delavcem predstavil ciljne smotre, ki naj bi jih zasledovali pri njihovem delu. Med predavanjem se je predavatelj posvetil tematiki, zakaj naj bi se ped. delavci posvečali tematiki čustvene inteligentnosti in čustvenega zdravja (mladine); povedal je kaj je bistvo čustvene inteligentnosti in pokazal konkretne vaje s katerimi lahko ped. delavci krepijo ČI pri otrocih oz. mladini.
Pedagoškim delavcem je povedal, kako krepimo čustveno zdravje; predstavil je vaje in primere dobrih praks, s poudarkom na možnih aplikacijah pri ped. delu z mladostniki (in njihovimi starši).

28

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA BRANKO CESTNIK: KAKO ŽIVETI IN VZTRAJATI NA VREDNOTAH, V SODOBNEM ČASU, KI JE RAZVREDNOTEN.

Gospod Cestnik je strokovnemu osebju predstavil preko svojih izkušenj iz prakse, kako lahko kot posamezniki živijo in vztrajajo na vrednotah, v času, ki je razvrednoten. Predstavil je tudi pomen sekularizacije, ki označuje oddaljevanje profanega življenja od posvetnega. Pogovor je bil namenjen tudi temi, kako je bila skozi zgodovino najpomembnejša religija krščanstvo. Udeleženci so lahko iz povedanega razumeli pojav sekularizacije, ki se pri nas nanaša na postopno umikanje krščanskega iz družbenega življenja. To pomeni, da se kultura, znanost, gospodarstvo in politično življenje razvija po svojih normah, ki so neodvisne od krščanskih, in sledi svojim ciljem. Predavanje je bilo namenjeno tudi tematiki o šolstvu, ki je vodeno kakor da religije ni oziroma kakor da nima večjega vpliva.

29

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA ANDREJA ZRNIĆ: Z DOBRIM ZAČETKOM DO SUPER DNEVA

Andreji Zrnić šport predstavlja pomemben del njenega življenja. Ukvarja se z različnimi športnimi vadbami. Želja po dodatnem znanju jo je vodila do licence strokovnega delavca v športu.

Kot strokovnjakinja s poročja športa in zdrave prehrane je mladostnikom predstavila tri koncepte:

1. Z DOBRIM ZAČETKOM DO SUPER DNEVA Predstavila je pomen zdravega življenjskega sloga, pregledali smo osnovne gradnike prehrane (makrohranila), kako naj bi začeli dan ter pokazala nam je jutranje raztezne ter dihalne vaje.

2. ZDRUŽI OPOLDANSKO RAZVREDRILO IN SUPER KOSILO Pokazala in povedala nam je kako sprostiti svoje telo med poukom na daljavo (progresivno mišično sproščanje) in katere vaje lahko naredim kar za pisalno mizo, kako priprava mojega kosila postane razvedrilo in ali vem koliko kalorij potrebujem dnevno. Mladi so lahko aktivno sodelovali.

3. ODLIČNO ZAKLJUČI SVOJ DAN Povedala nam je kakšen je optimalni zaključek dneva z vajami za zdravo hrbtenico in vizualizacijo, kako si lahko pripravimo večerjo, katera živila izbirati.

Mladostniki bodo lahko vse pridobljeno znanje in orodja, uporabili v njihovem vsakodnevnem življenju.

30

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA MARTIN LISEC: O SKRBI ZA NAŠE DUŠEVNO ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE.

Življenje v letu 2020 teče drugače, kot smo ga bili vajeni. V nas se ob vsem, kar doživljamo, odpirajo najgloblja bivanjska vprašanja. Ljudje na drugačen način čutimo svojo ranljivost. Obenem nenehno poslušamo o temnih plateh korona krize. O prikrajšanosti, omejitvah.

31

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA MIHA KRAMLI: RADOSTI IN PASTI NOVE TEHNOLOGIJE ZA STARŠE IN PREDAVANJE ZA MLADE NA TEMO »KEMIČNE IN NEKEMIČNE ZASVOJENOST”.

Brez računalnika si ne predstavljamo več življenja; na spletu nakupujemo, plačujemo račune, komuniciramo, delamo in se šolamo od doma. »V enem dnevu dobimo toliko informacij, kot jih naši predniki niso v dveh letih,« pravi Miha Kramli, ki vodi Kliniko za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica. Pri tem poudarja, da uporaba spleta in drugih tehnoloških inovacij sama po sebi ni škodljiva, čezmerna raba spleta in naprav pa vodi v zasvojenost, ki pride v hišo čisto potiho, pri čemer ima družina velik pomen. G. Kramli je izvedel eno predavanje, ki je bilo razdeljeno na dva segmenta. Prvi del predavanja je bil namenjen staršem, drugi pa mladim.

32

Vir: internet

PREDAVANJE PREKO SPLETA LEONIDA IN ALBERT MRGOLE: MOTIVACIJA OTROK, ODRAŠČAJOČIH IN NAJSTNIKOV V ČASU IZOLACIJE.

Na predavanju sta ga. Leonida in G. Albert spregovorila o spremembah, ki sta jim sledila pri starših od časa prve karantene naprej. Predstavila sta zgodbe, v katerih so eni starši obupavali, izgubljali živce, se pregovarjali z otroki in izgorevali od nemoči. Predstavila sta tudi zgodbe v katerih je bilo tudi veliko nestrpnosti in kje tudi nasilja.
Posredovala sta nam nekaj konkretnih namigov in idej, kaj je v teh okoliščinah še posebej pomembno za zdrav otrokov razvoj, kakor tudi za zdrave medsebojne odnose v družini in širše. Odnosi, ki so nam v podporo, so dokazano najboljši podpornik našega imunskega sistema.
Na predavanju sta spregovorila tudi o tem, kaj je stik staršev z otrokom, kako je pomemben za motivacijo in kako ga vzdržujemo ali vzpostavimo, če smo ga izgubili. Zlasti pri najstnikih je to temeljna podlaga za vzgojo. Kako so nove okoliščine, povezane tudi z večjo uporabo elektronskih naprav, zahtevajo jasnejša pravila, spoštovanje meja in vklop funkcije avtoritete. Kaj vse to pomeni v konkretnih okoliščinah, kaj to pomeni v današnjem času, kako vse to doseči na način, ki sovpada z vrednotami in pogledi sodobnega časa, je mnogim staršem nerešljivo vprašanje.

33

Vir: osebni arhiv zakoncev Mrgole

PREDAVANJE PREKO SPLETA NUŠA KONEC JURIČIČ: MLADOSTNIKI IN SAMOMOR.

Na predavanju je predstavila določena izhodišča, da jih bolje spoznamo in možnosti, ki lahko najstnika privedejo do odločitve za samomor. Gospa je na predavanju povedala, kaj so varovalni dejavniki in kaj so tudi dejavniki tveganja na področju duševnega zdravja mladih. Posebej je izpostavila tudi vlogo odraslih pri preprečevanju samomorov ter kaj lahko storimo v danih situacijah.

34

Vir: internet