Zavod Antona Martina Slomška od septembra 2019 naprej deluje v lastni stavbi na Vrbanski c. 30, ki je bila odkupljena z darovi dobrotnikov in kreditom. Mnogi ste v delovanju naših enot prepoznali tisto vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki odgovarja na sodobne potrebe mladih generacij. Za vaše zaupanje in podporo se vam zahvaljujemo in verjamemo, da se bomo v prihodnje še bolj in v celoti lahko posvečali pedagoškemu delu.

Zavod je za svoje delovanje odvisen od:

  • deleža, ki ga plačuje država zasebnim vzgojno-izobraževalnim ustanovam,
  • prispevka, ki ga plačujejo udeleženci programov,
  • dejavnosti družbe Skalina d.o.o, ki pokriva najemnine in prehrano,
  • darov dobrotnikov.

Vračanje visokega kredita in vzdrževanje stavbe terja veliko finančnoh sredstev. Da bi se lahko kar najbolj posvetili pedagoškemu delu in vsebinam, smo ustanovili klub dobrotnikov Zavoda.

Namen kluba je gmotno in materialno podpiranje delovanja Zavoda Antona Martina Slomška in njegovih enot. Člani kluba se imajo možnost udeležiti družabnih in športnih dogodkov v organizaciji kluba in uveljavljati ugodnosti pri uslugah, ki jih nudijo enote Zavoda.

Vabljeni, da postanete član kluba

Člani kluba lahko postane vsakdo, ki Zavodu letno donira 100 EUR ali več. Člani kluba so lahko fizične ali pravne osebe.

Član kluba postanete tako:

  • da izpolnite obrazec v tiskani obliki in ga posredujete tajništvu kluba, ali tajništvu enote;
  • da izpolnite obrazec v elektronski obliki, ki ga najdete na www.z-ams.si
  • Svoj letni prispevek lahko nakazujete enkrat ali večkrat na TRR št.: SI56 2900 0005 2718 775 (Sklic: SI00 78810)

Pristopna izjava h klubu dobrotnikov ZAMS (spletna prijava)

Pristopna izjava h Klubu dobrotnikov ZAMS (povezava)

Pravila Kluba dobrotnikov ZAMS (povezava)