V okviru geografskega krožka so dijakom ponujene različne aktivnosti. Glede na njihovo pripravljenost in vedoželjnost se vsebine prilagajajo vsako leto znova.

Vsebine, s katerimi smo se v zadnjih letih pripravljali na tekmovanja, so bile:

2015/16: Pojdite na zrak, odkrijte Slovenijo!

2016/17: Naravne danosti sopogojujejo gospodarstvo pokrajine

2017/18: Trajnostni turizem za razvoj

2018/19: Migracije – geografsko zgodovinska pokrajinska pestrost sveta.

Najbolj nam je bilo naklonjeno šolsko leto 2016/17, ko je na državnem tekmovanju Rahela Repina dosegla zlato priznanje. Hkrati se je uvrstila na mednarodno Balkansko olimpijado, na kateri je dosegla bronasto priznanje.

V šolskem letu 2017/18 so nas na regijskem tekmovanju na Ptuju zastopali štirje dijaki: Nela Marin, Ana Pahler, Neja Flogie in Matevž Pušnik. Domov so prinesli tri srebrna priznanja.

V letošnjem šolskem letu smo uspešno zaključili šolski del tekmovanja. Pripravljamo se na regijsko tekmovanje, ki bo v Ravnah na Koroškem.  

mentorica Mojca Kelbič Đajić, prof.

                    olimpijada17.slovenija   Rahela

                    Balkanska olimpijada 2017                                                                     Rahela Repina s priznanji

                       regijsko18   olsko4

                       Regijsko tekmovanje, Ptuj 2018                                 Šolsko tekmovanje, januar 2019