Knjižnica deluje že od samega začetka naše šole. Zmeraj smo si prizadevali nabavljati knjige, katere so pri pouku najbolj potrebne. Nekaj knjig smo kupili, zelo veliko pa so nam jih darovali ljudje dobrega srca iz SV Slovenije. Danes knjižnica šteje že več kot 14.000 enot knjižničnega gradiva. Prevladujejo seveda knjige. In katere knjige so to? To so knjige z vseh področij, urejene po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije. Kaj to pomeni oz. kakšen je ta sistem? To je sistem, ki je enoten po vsem svetu. Zavzema samo devet osnovnih postavitev, ki pa se lahko razpredajo daleč daleč naprej, odvisno kako podrobno jih bibliotekar postavi v »svoji« knjižnici.

Če se želite tudi vi dobro počutiti in znajti v knjižnici, je dobro, da teh nekaj postavitev čim prej usvojite. Na kratko vam jih bom predstavila:

0 Splošno. Znanost
1 Filozofija (Psihologija)
2 Verstvo
3 Družbene vede (Sociologija. Politologija. Vzgoja in izobraževanje …)
5 Naravoslovne vede (Matematika. Fizika. Kemija. Biologija …)
6 Uporabne znanosti. Medicina. Gospodinjstvo
7 Umetnost (Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport)
8 Jezikoslovje. Literarna veda. Književnost
9 Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina

Poleg knjig s teh področij, ima naša knjižnica še informacijsko zbirko, v kateri so zbrani slovarji, leksikoni in enciklopedije, pa časopisno zbirko, katera obsega časopise oz. periodiko za različne predmete (slovenščino, matematiko, kemijo, geografijo, zgodovino, biologijo, verstvo ...), imamo pa tudi zbirko CD-jev in DVD-jev. Obisk bralk in bralcev je zelo visok, saj so profesorice in profesorji ter dijakinje in dijaki naše šole zelo pridni bralci leposlovja in pravi raziskovalci znanstvenih in strokovnih del.