logo uniting futurehttp://www.unitingfuture.com/

Od septembra 2016 do septembra 2018 smo bili vključeni v mednarodni projekt Uniting Future Online, ki je potekal v okviru programa Erasmus+. Pri projektu je sodelovalo pet šol iz petih držav: iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Nizozemske in Švedske. Cilj projekta je bil oblikovanje spletnega časopisa, ki ga bomo s članki dopolnjevali tudi v prihodnje.

V septembru 2018 smo pričeli z naslednjim dvoletnim projektom, ki smo ga poimenovali Eu'r'aquatic, ki bo, kot ime pove, povezan z evropskimi vodami in okoljevarstvom. V projekt so poleg naše šole vključene še šole iz Irske, Švedske, Avstrije in Romunije.

Seveda pa to nista edina dva mednarodna projekta, pri katerih smo sodelovali v času obstoja šole. Veliko jih je bilo in še več jih bo. Med najzanimivejšimi je bil zagotovo projekt Eurobike, v okviru katerega smo veliko kolesarili na ozemljih Švedske, Avstrije, Slovaške, Hrvaške, Belgije, Nizozemske in Slovenije in opozarjali na zdrave in okolju prijazne načine prevoza.

koordinator Marko Grobler, prof.

 logo erasmuslogo erasmus

 1

2   3