eTwinning2

Želja omogočiti dijakom pristen stik s sovrstniki iz drugih evropskih držav je vodila od iskanja prvih šol za povezovanje do vsakoletnih nemških spletnih projektov, ki dijakom dokazujejo uporabnost nemščine v vsakdanjem življenju in jim pomagajo pri širjenju besedišča ter poglabljanju jezikovnega znanja. Tako se je Škofijska gimnazija A. M. Slomška že v šolskem letu 2009/2010 pridružila skupnosti evropskih šol, ki se povezujejo in sodelujejo v mednarodnih spletnih projektih.

Prvemu uspešnemu je vsako leto sledil nov projekt. Vsakokrat so v njem sodelovali dijaki drugega razreda. Z uvedbo inovativnega oddelka na naši gimnaziji smo delo v spletnih projektih še poglobili in se v šolskem letu 2012/13 vključili v mednarodno mrežo šol, ki delujejo v okviru eTwinning povezav. V tovrstnih projektih dijaki običajno skozi vse leto pripravljajo prispevke na določeno temo ter jih objavljajo v varnem spletnem okolju TwinSpace, kjer so dostopni sovrstnikom iz držav, s katerimi sodelujemo. Tako vsako leto nastane pisana množina nemških prispevkov, s pomočjo katerih lahko dijaki primerjajo življenje mladih v Sloveniji in v drugih evropskih državah.