Na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška je letos k maturi pristopilo 89 dijakov, uspešnost na maturi je bila 90 %. Povprečno število doseženih točk v generaciji je bilo za 15 % višje kot preteklo leto, in sicer 19,3 točke.

Izjemen rezultat so dosegli štirje dijaki in postali zlati maturantje: Urška Ferlež, Sergeja Kotnik, Ana Pušnik in Matej Zazijal. Še nekaj dijakov je doseglo 29 točk, kar pomeni, da jim je do "zlata" zmanjkala le 1 točka. Bistveno več dijakov kot pretekla leta je na maturi doseglo 25 ali več točk, zelo veliko dijakov pa je s svojim znanjem pri tujih jezikih izkazalo tak nivo znanja, da so prejeli tudi certifikat.

Uspeh na maturi je po naši oceni dober, še posebej v luči zahtevnega pouka na daljavo. Za tak uspeh se moramo zahvaliti dijakom, ki so priprave vzeli dovolj resno, profesorjem, ki so v času pouka na daljavo delali zelo prizadevno, pa seveda staršem, ki so doma nosili velik del bremena moralnih spodbud svojim mladostnikom.

dr. Samo Repolusk, ravnatelj

DSC 8199