Slovenščina (Slovenia)

 

Biološki krožek je izbirna dejavnost, ki se izvaja v različnih časovnih terminih po dogovoru z dijaki. Namen krožka je priprava na šolsko in državno tekmovanje iz znanja biologije ter tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Prav tako pri tej dejavnosti spoznavamo naravne znamenitosti v okolici šole in mesta Maribor.

V okviru dejavnosti predstavimo Zavod za varstvo narave. Vključujemo se v projekte s področja varovanja okolja.

V biološkem laboratoriju opravimo dodatne laboratorijske vaje, ki omogočajo raziskovalni pristop, medpredmetno povezovanje ter korelacijo med biološko teorijo in prakso.

mentorici: mag. Jožica Brecl, prof. in Anica Lorenčič Rukav, prof.

 

IMG 5281  IMG 5319

IMG 5320  IMG 5277

 

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top