Slovenščina (Slovenia)

V šolskem letu 2009/10 smo pričeli izvajati razširjeni program Petje pred mutacijo za otroke od 8. leta starosti. Izvajamo ga v 45-minutnem in 60-minutnem tedenskem obsegu:

- 1 x 45 min, priporočena starost otrok med 8 in 10 let;

- 2 x 30 min, priporočena starost otrok 11 let in več;

Pouk poteka v skupini treh učencev.

V šolskem letu 2010/11 smo uvedli razširjeni program Komorna igra. Izvajamo ga v obsegu 1 x 60 minut tedensko. Namenjen je učencem, ki so zaključili nekaj razredov individualnega pouka instrumenta in želijo ohraniti stik z instrumentom ter gojiti glasbeno poustvarjanje v manjših skupinah.

V šolskem letu 2011/12 smo pričeli z izvajanjem razširjenega programa Balet za odrasle - rekreativnim program v obsegu dvakrat po 60 minut, namenjenim vsem, ki želijo bodisi nadaljevati svojo baletno pot v ljubiteljski obliki, bodisi tistim, ki so v mladosti imeli željo po tovrstnem plesu in jo sedaj želijo realizirati.

Posameznikom, ki po predmetniku presegajo zgornjo starostno mejo pričetka poučevanja določenega instrumenta, je omogočeno izobraževanje znotraj razširjenega (nadstandardnega) programa.

Back to top