Slovenščina (Slovenia)

Ekskurzija_Študij okolja_1. letnik

Koledar
SGAMS dogodki
Datum
29.09.2020

Opis

Ekskurzija pri izbirnem predmetu Študij okolja 1: Krajinski park Goričko 

Ta dan bomo z dijaki v okviru izbirnega predmeta Študij okolja doživeli in raziskovali mozaično kulturno krajino Goričkega. Še posebej nas bodo zanimala območja Nature 2000: mokrotni in suhi travniki, senožeti, mejice, gozdni fragmenti in slatinski vrelec. Pestrost rastlinskih in živalskih vrst in posebnosti kulturne krajine že vrsto let bazično raziskujejo tako zaposleni v parku kot raziskovalci oddelka za biologijo FNM UM, ki svoja naravovarstvena spoznanja in ugotovitve že od 2008 delijo z gimnazijci ŠgAMS. 

https://www.park-goricko.org/ 

Pripravila: mag. Jožica Brecl 

Back to top