Slovenščina (Slovenia)

Drugi rok izpitov

Koledar
SGAMS dogodki
Datum
22.08.2019 12:00 pm - 12:00 pm

Opis


Popravni in predmetni izpiti za vse letnike bodo od 16. do 22. 8. 2019 po spodnjem razporedu. Dijaki se lahko prijavite/odjavite nanje še do petka, 19. 7., do 12. ure. Redovalna konferenca po popravnih izpitih bo 22. 8. 2019 ob 10:00. Dijaki lahko prevzamete spričevala ali obvestila o uspehu od ponedeljka, 26. 8. 2019, v tajništvu šole.

Razporedi so sestavljeni tako, da se nobenemu dijaku na isti dan izpiti ne prekrivajo. Za poimenski razpored pokličite v tajništvo gimnazije 059 092 200 ali poglejte oglasno desko pri svetovalni delavki.


Petek, 16. 8. 2019

Predmet

Vrsta izpita in letnik

Učilnica

Čas trajanja

ANGLEŠČINA

popravni – pisni

vsi letniki

I/9

9:00-10:30

1. l.: 60 min, 3. l.: 90 min


Ponedeljek, 19. 8. 2019

Predmet

Vrsta izpita in letnik

Učilnica

Čas trajanja

MATEMATIKA

popravni – pisni

1. in 2. letnik

II/5

9:00-10:30

(90 min)

MATEMATIKA

popravni in predmetni – pisni

3. in 4. letnik

II/2

9:00-10:30

(90 min)

FILOZOFIJA

popravni – pisni

po seznamu

I/9

9:00-10:00

(60 min)

SLOVENŠČINA

popravni – pisni

po seznamu

9:00-10:30

4. l.: 90 min


Torek, 20. 8. 2019

Predmet

Vrsta izpita in letnik

Učilnica

Čas trajanja

MATEMATIKA

popravni in predmetni – ustni

vsi letniki

II/2

Po abecednem vrstnem redu v vsakem letniku (15+20 min):

1. l.: 8:00-9:00, 2. l.: 9:00-9:45,

3. l.: 10:00-13:00, 4. l.: 13:00-13:30

SLOVENŠČINA

popravni – ustni

po seznamu

II/5

9:00-9:30

(15+20 min)


Sreda, 21. 8. 2019

Predmet

Vrsta izpita in letnik

Učilnica

Čas trajanja

KEMIJA

popravni – pisni

vsi letniki

II/2

9:00-10:00

(60 min)

SLOVENŠČINA

popravni – pisni

po seznamu

I/9

9:00-10:00

2., 3. l.: 60 min

ZGODOVINA

popravni – pisni

vsi letniki

9:00-10:00

(60 min)


Četrtek, 22. 8. 2019

Predmet

Vrsta izpita in letnik

Učilnica

Čas trajanja

SLOVENŠČINA

popravni – ustni

po seznamu

II/5

8:00-8:45

(15+20 min)

FILOZOFIJA

popravni – pisni

po seznamu

II/2

8:00-9:00

(60 min)

GEOGRAFIJA

popravni – pisni

vsi letniki

8:00-9:00

(60 min)

ANGLEŠČINA

popravni – ustni

vsi letniki

I/9

8:00-9:15

(15+20 min)


Back to top