Slovenščina (Slovenia)

Peto vzgojno skupino sestavljamo trije fantje in štiriindvajset deklet ter vzgojitelj. Obiskujemo škofijsko gimnazijo, biotehniško šolo, III. gimnazijo, turistično šolo in konservatorij za glasbo in balet. Najdete nas v četrtem nadstropju, v skupnem prostoru Noe, kjer si kuhamo in na večernih srečanjih velikokrat kaj zapojemo.

Vzgojitelj pete vzgojne skupine je Dragan Abram.

5 vzgojna skupina.jpg

Back to top