English (UK)

Latinščina

Scientia - potentia.

Predmet latinščina se na naši šoli izvaja kot triletni izbirni predmet in zajema 1-2 uri tedensko. Pod tem imenom se skriva veliko več kot zgolj poznavanje jezika. Ta star, a še danes prisoten jezik v korenih številnih evropskih besed, je namreč za vsakega Evropejca zibelka naše kulture, zato je pouk tesno prepleten s spoznavanjem kulturno-civilizacijskih tem. Kogar veselijo jeziki, književnost, zgodovina, mitologija, umetnost, arheologija, teologija, filozofija, glasba, pravo, ta ne bo mogel brez znanja latinščine. Na njenih osnovah se z lahkoto gradi tudi znanje romanskih jezikov - italijanščine, francoščine, španščine, portugalščine, morda romunščine... Kogar zanima študij medicine in farmacije, ta mora znati latinsko. Z učenjem latinščine postanejo tujke domače in razumljive, privzgaja se doslednost in natančnost. Hkrati je učenje latinščine idealna šola logičnega mišljenja, saj terja razumevanje na osnovi abstraktnega mišljenja in urejanja znanja v hierarhične sisteme. Prav tako je izvrstna vaja za urjenje spomina.

Da pa ne ostanemo pri zgolj teoriji, se latinisti odpravimo tudi na razne ekskurzije po bližnjih krajih, kjer in situ spoznavamo ostanke bogastva antičnega sveta.

Martina Ješovnik, prof.

 

DSC09456  DSC09338

Študij okolja

Izbirni predmet študij okolja je zasnovan zaradi potreb sodobne družbe, saj postajajo okoljski problemi vedno bolj globalen problem ter s tem problem posameznika in družbe kot celote. Predmet vključuje prepoznavanje, razumevanje in razreševanje problemov in konfliktov, ki jih v odnosu do okolja prinaša spremenjen življenjski slog in družbeno-ekonomski ter tehnološki razvoj. Poudarja vrednote kot so obzirnost, zmernost, varčevanje, solidarnost, spoštovanje do soljudi, do sebe, do narave, do okolja in njegovih virov, do sedanjih in prihodnjih generacij, do biotske in kulturne raznolikosti, do našega planeta v celoti.

V katerem letniku? - v 1. in 2. letniku.

Koliko ur? - 35 ur v 1. in 35 ur v 2. letniku.

Kaj ponujamo?

Ekskurzije po Sloveniji: krajinski park Strunjan, naravni rezervat Škocjanski zatok, Luka Koper, krajinski park Goričko, Kozjanski regijski park, Živalski vrt Ljubljana, Naravni rezervat Ormoške lagune, kmetija tete Lene in Sgermova smreka v Ribnici na Pohorju.

Ogledi peš ali s kolesom: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Mariborski vodovod, Aquasystem, Mariborski otok, učna pot Kalvarija – Piramida v sodelovanju z Zavodom za gozdove, Snaga Maribor in okoljsko ozaveščanje, Dinos, akvarij in terarij Maribor.

Filmi o planetu, ki ne raste: v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja ogled filmov Smeti in Ne meč´mo hrane stran ter dokumentarni filmi v arhivu MMC.

Projekti: ErasmusProjectEu'r'aquatic (2018-2020)

mag. Jožica Brecl, prof.

 

studij okolja Kozjanski park

Šport

Razvoj vrhunskega in rekreativnega športa zahteva iskanje novih možnosti pri izboru nadarjenih, skrb za njihov razvoj in snovanje takšnih oblik dela, ki celovito zajemajo vsa bistvena področja zorenja mladega človeka. Na naši gimnaziji je to urejeno s statusom športnika A in B ter z izbirnim predmetom šport.

Izbirni predmet šport se izvaja v 1., 2. in 3. letniku ter je namenjen vsem dijakom in dijakinjam, ki so športno aktivni. Namenjen je tistim, ki so v rednem trenažnem procesu in tudi tistim, ki se rekreativno športno udejstvujejo. Program predmeta izbirni šport je sestavljen iz različnih vsebin, ki športnikom nudijo širino športnega znanja in s tem pozitivno vplivajo na njihove uspehe. Vsebine, ki jih trenerji ne uspejo realizirati v rednem trenažnem procesu, se v predmetu izbirni šport lahko sistematično izvedejo zaradi usposobljenosti profesorjev športne vzgoje in zunanjih sodelavcev. Dijaki športniki imajo možnost poleg razvoja športnih znanj in pridobivanja novih izkušenj, opraviti del osnovnega treninga, v višjem letniku pa po dogovoru s trenerji tudi del specialnega treninga. Imajo možnost individualnega treninga v šolski telovadnici.

Poletni tabor na morju, jesenski pripravljalni tabor na Rogli, smučarski tabor na Rogli, gorsko kolesarjenje, pohod čez Pohorje, obiski vrhunskih športnih dogodkov (Planica, Zlata lisica...), športni popoldnevi (nočna smuka, bazen, bowling...), akrobatika, korektivna gimnastika, razvoj gibljivosti in koordinacije so nekatere od dejavnosti, ki so pri predmetu izbirni šport sistematično ponujene dijakom in dijakinjam.

Nikola Bistrović, prof.

 

sport5  sport2

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top